WETTELIJKE INFORMATIE

De relatie tussen Unex aparellaje eléctrico, S.L. (hierna te noemen Unex) en haar klanten die voortkomt uit het aankopen van de producten die zijn opgenomen binnen deze website, zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

De toegang tot deze website impliceert de kennis en acceptatie van de volgende algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

De toegang tot deze website is de verantwoordelijkheid van de gebruikers.

De toegang tot deze website betekent niet dat er enigerlei commerciële relatie wordt aangegaan tussen Unex en de gebruiker.

De toegang tot en het browsen op deze site impliceert dat u de wettelijke opmerkingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden hierin inbegrepen accepteert en kent.

Algemene verkoopvoorwaarden

Prijzen: de prijzen die worden toegepast zijn die geldig op het moment van levering. De prijzen die op deze site staan gepubliceerd zijn exclusief BTW.

Bestelhoeveelheden: Er worden volledige verpakkingen geleverd.

Verzendkosten: Voor rekening van de klant.

Retournering: er wordt geen enkele retourzending geaccepteerd door Unex aparellaje eléctrico, S.L. zonder voorafgaande toestemming en alleen vanwege redenen die haar direct zijn aan te rekenen.

Inhoud en veiligheid:

De gegevens op deze website worden objectief verstrekt en zijn het resultaat van een uitgebreide ervaring in het voldoen aan de behoeften van onze klanten.

De eigenschappen van het product of de grondstof zijn bepaald met behulp van studies die zijn uitgevoerd aan de hand van monsters van hetzelfde materiaal en onder dezelfde fabricage- en omzettingsomstandigheden.

De informatie die verschijnt op deze site is geldig op het moment van de laatste update. Unex behoudt zich het recht voor de informatie op deze site te actualiseren, wijzigen of verwijderen en kan de toegang tot deze site beperken of weigeren.

Unex doet haar uiterste best om alle fouten in de inhoud die verschijnt op deze website te vermijden.

Unex verwerpt elke verantwoordelijkheid uit hoofde van oneigenlijk gebruik van het product of onvoorziene omstandigheden bij het gebruik hiervan.

Unex no se responsabiliza de la información que pudiese visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de este website. Unex no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a Unex; ni tampoco de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de nuestro control.

Unex is niet verantwoordelijk voor de informatie die u kunt aanschouwen via links waartoe u direct of indirect toegang krijgt via deze website. Unex is niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade die kan worden veroorzaakt door interferenties, onderbrekingen, virussen, telefonische storingen of gebrek aan verbinding bij de werking van dit elektronisch systeem die te wijten zijn aan oorzaken buiten de schuld van Unex; noch voor de schade die kan worden veroorzaakt door derden met behulp van onwettelijke inmenging waarover wij geen controle hebben.

WAARSCHUWING: Unex is slechts verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die kunnen worden ontleend aan de documenten die zijn gepubliceerd op dit portaal, indien deze in hun geheel worden gebruikt. Het gebruik van fragmenten van documenten door derden stelt Unex vrij van iedere verantwoordelijkheid; het gebruik van deze documenten door derden dient daarom voorzien te zijn van een bronvermelding en deze waarschuwing.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van gegevens, teksten, informatie, afbeeldingen, foto’s of elk ander type inhoud verspreid via de website valt onder de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht.

Iedere reproductie, vertegenwoordiging, gebruik of aanpassing van de elementen van de website op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van Unex, worden beschouwd als een schending die wordt bestraft uit hoofde van de Wet op het Intellectuele Eigendom.

Merken:

Unex is een geregistreerd merk van Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Alle merken (namen en beeldmerken) en alle andere emblemen die op de website verschijnen zijn eigendom van Unex Aparellaje Eléctrico S.L. of van derden. Hieruitvolgend is iedere reproductie en/of vertegenwoordiging en ieder gebruik van deze onderscheidende symbolen verboden, behalve na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

COPYRIGHT: alle merken, commerciële namen of emblemen van welk type dan ook die verschijnen op het portaal zijn eigendom van Unex of van derden, zonder dat hieruit kan worden geconcludeerd dat het gebruik van of de toegang tot het portaal of de diensten rechten verleent aan de gebruiker ten opzichte van de genoemde merken, commerciële namen en/of emblemen

De inhoud is tevens intellectueel eigendom van Unex of van derden, zonder dat enige van de exploitatierechten die vreeds bestaan of kunnen bestaan met betrekking tot deze inhoud kunnen worden beschouwd als overgedragen aan de gebruiker, conform het vastgestelde in deze wettelijke informatie, afgezien van het absoluut noodzakelijke voor het juiste gebruik van het portaal en de diensten

Unex aparellaje eléctrico S.L. patenteert als standaardbeleid haar producten. Eigen ontwerp en fabricage

Bescherming van persoonsgegevens:

In overeenstemming met de huidige regelgeving aangaande de bescherming van Persoonsgegevens, stellen wij u ervan op de hoogte dat de gegevens die u ons verstrekt op vertrouwelijke wijze zullen worden opgenomen in onze databases met als enig doel het aan u verzenden van informatie over onze producten in de toekomst

De informatie in onze bestanden staat tot uw volledige beschikking. U hebt het recht tot toegang tot deze informatie, u kunt deze, indien gewenst, wijzigen of annuleren via een bericht aan web@unex.net. U kunt ook op elk moment de toestemming tot het aan u verstrekken van informatie over onze producten intrekken.

Gebruik van cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies voor de juiste werking van alle functies die we hier aanbieden. Indien u doorgaat met surfen nadat u deze mededeling heeft gelezen gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik hiervan.

Cookies zijn een bestand of installatie dat wordt gedownload naar de apparatuur van de gebruiker met het doel gegevens op te slaan die kunnen worden geactualiseerd en gerecupereerd door het bedrijf dat deze heeft geïnstalleerd. De cookies die wij gebruiken zijn:

Activatie en deactivatie van cookies:

Uw browser kan cookies weigeren of op elk gewenst moment de reeds opgeslagen cookies verwijderen van uw apparatuur.

In het onderdeel Instellingen van uw browser, zoekt u naar het gedeelte Privacy om de instellingen met betrekking tot cookies te wijzigen. Daar iedere browser de instellingen van cookies op een andere manier aanpakt, bevelen wij u aan in de adresbalk van uw browser het volgende te schrijven:

Weigeren of toestaan cookies, gevolgd door de naam van uw browser, met als voorbeeld van de meest gebruikte browsers:

In de zoekresultaten verschijnt de informatie met betrekking tot de instellingen van iedere browser

Cookies website Unex:

Deze website maakt gebruik van cookies (van derden) voor de juiste werking van alle functies die we hier aanbieden. Indien u verder gaat of op "akkoord" klikt gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik Meer informatie deactivatie cookies Akkoord