X

WETTELIJKE INFORMATIE

De relatie tussen Unex aparellaje eléctrico, S.L. (hierna te noemen Unex) en haar klanten die voortkomt uit het aankopen van de producten die zijn opgenomen binnen deze website, zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

 

De toegang tot deze website impliceert de kennis en acceptatie van de volgende algemene voorwaarden. 

 

Algemene Voorwaarden
De toegang tot deze website is de verantwoordelijkheid van de gebruikers.

De toegang tot deze website betekent niet dat er enigerlei commerciële relatie wordt aangegaan tussen Unex en de gebruiker.

De toegang tot en het browsen op deze site impliceert dat u de wettelijke opmerkingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden hierin inbegrepen accepteert en kent.

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Prijzen: de prijzen die worden toegepast zijn die geldig op het moment van levering. De prijzen die op deze site staan gepubliceerd zijn exclusief BTW.

 

Bestelhoeveelheden: Er worden volledige verpakkingen geleverd.

Verzendkosten: Voor rekening van de klant.

 

Retournering: er wordt geen enkele retourzending geaccepteerd door Unex aparellaje eléctrico, S.L. zonder voorafgaande toestemming en alleen vanwege redenen die haar direct zijn aan te rekenen.

 

Inhoud en veiligheid:

De gegevens op deze website worden objectief verstrekt en zijn het resultaat van een uitgebreide ervaring in het voldoen aan de behoeften van onze klanten.

 

De eigenschappen van het product of de grondstof zijn bepaald met behulp van studies die zijn uitgevoerd aan de hand van monsters van hetzelfde materiaal en onder dezelfde fabricage- en omzettingsomstandigheden.

 

De informatie die verschijnt op deze site is geldig op het moment van de laatste update. Unex behoudt zich het recht voor de informatie op deze site te actualiseren, wijzigen of verwijderen en kan de toegang tot deze site beperken of weigeren.

 

Unex doet haar uiterste best om alle fouten in de inhoud die verschijnt op deze website te vermijden.

 

Unex verwerpt elke verantwoordelijkheid uit hoofde van oneigenlijk gebruik van het product of onvoorziene omstandigheden bij het gebruik hiervan.

 

Unex is niet verantwoordelijk voor de informatie die u kunt aanschouwen via links waartoe u direct of indirect toegang krijgt via deze website. Unex is niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade die kan worden veroorzaakt door interferenties, onderbrekingen, virussen, telefonische storingen of gebrek aan verbinding bij de werking van dit elektronisch systeem die te wijten zijn aan oorzaken buiten de schuld van Unex; noch voor de schade die kan worden veroorzaakt door derden met behulp van onwettelijke inmenging waarover wij geen controle hebben.

 

WAARSCHUWING: Unex is slechts verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die kunnen worden ontleend aan de documenten die zijn gepubliceerd op dit portaal, indien deze in hun geheel worden gebruikt. Het gebruik van fragmenten van documenten door derden stelt Unex vrij van iedere verantwoordelijkheid; het gebruik van deze documenten door derden dient daarom voorzien te zijn van een bronvermelding en deze waarschuwing.

 

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van gegevens, teksten, informatie, afbeeldingen, foto’s of elk ander type inhoud verspreid via de website valt onder de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht.

Iedere reproductie, vertegenwoordiging, gebruik of aanpassing van de elementen van de website op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van Unex, worden beschouwd als een schending die wordt bestraft uit hoofde van de Wet op het Intellectuele Eigendom.

 

Merken:

Unex is een geregistreerd merk van Unex aparellaje eléctrico, S.L.

 

Alle merken (namen en beeldmerken) en alle andere emblemen die op de website verschijnen zijn eigendom van Unex Aparellaje Eléctrico S.L. of van derden. Hieruitvolgend is iedere reproductie en/of vertegenwoordiging en ieder gebruik van deze onderscheidende symbolen verboden, behalve na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 

COPYRIGHT: alle merken, commerciële namen of emblemen van

welk type dan ook die verschijnen op het portaal zijn eigendom van Unex of van derden, zonder dat hieruit kan worden geconcludeerd dat het gebruik van of de toegang tot het portaal of de diensten rechten verleent aan de gebruiker ten opzichte van de genoemde merken, commerciële namen en/of emblemen

 

De inhoud is tevens intellectueel eigendom van Unex of van derden, zonder dat enige van de exploitatierechten die reeds bestaan of kunnen bestaan met betrekking tot deze inhoud kunnen worden beschouwd als overgedragen aan de gebruiker, conform het vastgestelde in deze wettelijke informatie, afgezien van het absoluut noodzakelijke voor het juiste gebruik van het portaal en de diensten

 

Unex aparellaje eléctrico S.L. patenteert als standaardbeleid haar producten.

Eigen ontwerp en fabricage

 

Unex aparellaje eléctrico S.L. fabriceert niet voor andere merken

 

Bescherming van persoonsgegevens:

 

In overeenstemming met de huidige regelgeving aangaande de bescherming van Persoonsgegevens, stellen wij u ervan op de hoogte dat de gegevens die u ons verstrekt op vertrouwelijke wijze zullen worden opgenomen in onze databases met als enig doel het aan u verzenden van informatie over onze producten in de toekomst

 

De informatie in onze bestanden staat tot uw volledige beschikking. U hebt het recht tot toegang tot deze informatie, u kunt deze, indien gewenst, wijzigen of annuleren via een bericht aan web@unex.net. U kunt ook op elk moment de toestemming tot het aan u verstrekken van informatie over onze producten intrekken.


Gebruik van cookies:

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor de juiste werking van alle functies die we hier aanbieden. Indien u doorgaat met surfen nadat u deze mededeling heeft gelezen gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik hiervan.


Meer informatie:


Cookies zijn een bestand of installatie dat wordt gedownload

naar de apparatuur van de gebruiker met het doel gegevens op te slaan die kunnen worden geactualiseerd en gerecupereerd door het bedrijf dat deze heeft geïnstalleerd.

De cookies die wij gebruiken zijn


- Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die het browsen op de website, platform of app en het gebruik van de verschillende opties of diensten die hierbinnen bestaan, mogelijk maken voor de gebruiker, zoals bijvoorbeeld controle van het verkeer en de communicatie van gegevens, identificatie van de sessie, toegang tot onderdelen met beperkte toegang, het herinneren van de elementen in een bestelling, het uitvoeren van het aankoopproces van een bestelling, het uitvoeren van de aanvraag tot inschrijving of deelname aan een evenement, het gebruik van veiligheidselementen tijdens het browsen, opslag van inhoud voor het tonen van video’s of het delen van inhoud via sociale netwerken.

- Functionele cookies: Dit zijn cookies die het mogelijk maken voor de gebruiker om toegang te verkrijgen tot

de service met een aantal algemene kenmerken die vooraf zijn bepaald op basis van een reeks criteria binnen de terminal van de gebruiker zoals bijvoorbeeld de

taal, het type browser waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen, de regionale instellingen van waar toegang wordt verkregen tot de dienst, enz.

- Cookies voor analyse: Dit zijn cookies die follow-up en analyse van het gedrag van de gebruikers van de website waaraan deze verbonden zijn, mogelijk maken voor het hiervoor verantwoordelijke bedrijf. De informatie die wordt verkregen door het gebruik van dit type cookies wordt gebruikt voor metingen van activiteit van de website, app of platform en voor het maken van browse-profielen van de gebruikers van die sites, apps en platformen, met als doel de introductie van verbeteringen op basis van de analyse van de gebruiksgegevens van de gebruikers van de dienst


Activatie en deactivatie van cookies:


Uw browser kan cookies weigeren of op elk gewenst moment de reeds opgeslagen cookies verwijderen van uw apparatuur.

In het onderdeel Instellingen van uw browser, zoekt u naar het gedeelte Privacy om de instellingen met betrekking tot cookies te wijzigen.

Daar iedere browser de instellingen van cookies op een andere manier aanpakt, bevelen wij u aan in de adresbalk van uw browser het volgende te schrijven:


Weigeren of toestaan cookies, gevolgd door de naam van uw browser, met als voorbeeld van de meest gebruikte browsers:


Weigeren of toestaan cookies Internet Explorer


Weigeren of toestaan cookies Chrome


Weigeren of toestaan cookies Firefox


In de zoekresultaten verschijnt de informatie met betrekking tot de instellingen van iedere browserCookies website Unex:

Deze website maakt gebruik van cookies (van derden) voor de juiste werking van alle functies die we hier aanbieden. Indien u verder gaat of op "akkoord" klikt gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik

Meer informatie deactivatie cookies

Akkoord

Over ons
Gespecialiseerde en onafhankelijke fabrikant

Onafhankelijke Europese groep, gespecialiseerd in isolerende en flexibele systemen voor het geleiden, vastbinden, bevestigen en signaliseren van kabels en kokers in elektrische installaties alsmede voor telecommunicatie, airconditioning en hulpdiensten.

 • Eigen productie.
 • Respect voor het milieu.
 • Bedrijfswaarden.

 

Eigen productie: Onze productiecapaciteit wordt gewaarborgd door onze eigen fabriekslocaties, waardoor we zelf de controle houden over het productieproces en de levering kunnen garanderen. Wij fabriceren niet voor andere merken.

 

Respect voor het milieu: Bij Unex zijn we bewust van de wereldwijde uitdaging betreffende de duurzaamheid van onze omgeving. Daarom tonen wij bij al onze activiteiten betrokkenheid bij het milieu en de samenleving.

 

Bedrijfswaarden:

 

 • Inzet: Wij zijn een familiebedrijf en we hebben onze onafhankelijkheid weten te behouden om zo een serie oplossingen te creëren die zich aanpassen aan alle behoeften in de sector. Onze bedrijfsfilosofie en de moeite die we gedaan hebben voor ons project hebben ervoor gezorgd dat we het verder gebracht hebben dan anderen en dat we in onze specialisatie het voorbeeld in de markt zijn geworden.
 • Internationalisatie: Dankzij onze langetermijnvisie op het werk hebben we gekozen voor nieuwe bestemmingen, met duidelijke aspiraties tot wereldwijde uitbreiding. Wij zijn trots op onze verkoopkantoren in Spanje, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Italië en Chili en ons internationale team en deze stimuleren ons op hun beurt, zodat onze producten verkrijgbaar zijn op de vijf continenten.

Teamwork: En niets zou mogelijk zijn zonder de mensen, ónze mensen. Met hun passie voor service en hun gevoel erbij te horen, brengen zij het verantwoordelijkheidsgevoel tot stand dat ons anders maakt: solide en met een toekomst. Bij ons allen leeft de beste werkhouding en bereidheid tot het handelen in overeenstemming met de gezamenlijke doelstellingen.

Technologisch leiderschap
Onderzoek als norm

Sinds 1964 werken we hard om de meest gespecialiseerde fabrikant van onze sector te blijven.

 • Onderzoek als norm: Bij Unex houden we een continu proces van onderzoek en verbetering van onze producten in stand, met als doel de meest geavanceerde technologische en innovatieve oplossingen bij te dragen
 • Betrouwbaarheid: Ons doel is altijd geweest om de veiligheid van personen en de locaties te garanderen. Daarom wordt de kwaliteit van onze oplossingen bekrachtigd door het voldoen aan de Europese en internationale normen en omdat deze de striktste goedkeuringen en kwaliteitskeurmerken hebben ontvangen.
Eigen grondstoffen
De spil van onze innovatie
 • Eigen samenstelling: De dagelijkse nabijheid van onze klanten, 50 jaar ervaring in de elektrische sector en onze aanwezigheid in de internationale normalisatiecommissies zorgen ervoor dat wij de behoeften van de sector kennen en ons hieraan kunnen aanpassen. Daarom stelt Unex haar eigen grondstoffen samen.
 • UL-certificatie: De grondstoffen van Unex zijn gecertificeerd door het controleorgaan van de Verenigde Staten, UL, hetgeen de garantie biedt aan onze klanten dat de technische eigenschappen voldoen aan de norm.
 • Eigen naamgeving: Om de identificatie van de grondstoffen van haar producten te vereenvoudigen heeft Unex een eigen systeem voor naamgeving ontwikkeld.
Oplossingen die het verschil maken
Isolerende producten voor complementaire oplossingen
 • Zekerheid en betrouwbaarheid: Volledige bescherming van de gebruiker. Unex biedt isolerende oplossingen die het risico op indirect contact wegnemen en mogelijke brandhaarden verminderen. Aarden is niet noodzakelijk.
 • Ontwikkeling en aanpasbaarheid: De oplossingen van Unex passen zich aan aan nieuwe behoeften waardoor de bekabeling gemakkelijk kan worden aangepast en uitgebreid.
 • Integratie en vormgeving: Unex ontwerpt haar producten met neutrale en rechte vormen, met verschillende afwerkingen en materialen zodat deze zich aanpassen aan elke omgeving, ruimte of soort werkzaamheden.
 • Globale oplossing voor werkruimten: Compleet assortiment dat het grootste aantal functies biedt met het kleinste aantal referenties.
 • Kwaliteitsmerken: Een toegevoegde waarde bovenop de CE-markering. De installatie van kwaliteitsproducten is de beste garantie dat het product voldoet aan de huidige regelgeving en dat de technische specificaties zijn gecontroleerd door een extern controleorgaan.
 • Verpakkingen: ontwerp, rationaliteit en bescherming. Maximale bescherming om de goede staat van het materiaal te garanderen tijdens de behandeling en het transport.
Gegarandeerde service
Snelle en betrouwbare levering
 • Gegarandeerde levering: De snelle en betrouwbare levering worden gegarandeerd door een volledige voorraad van al onze referenties in de logistieke centra van Barcelona en Santiago de Chile.
 • Respect voor en betrokkenheid bij de distributie: 100% exclusieve verkoop via de professionele distributeur. Onmiddellijke beschikbaarheid van onze producten via ons uitgebreide netwerk van nationale en internationale distributeurs.
Betrokkenheid bij de klant
Wij beloven een direct antwoord
 • Commerciële vestiging: Commercieel expansiebeleid met verkoopkantoren in Spanje, Frankrijk, Portugal, Duitsland, Italië en Chili en een uitgebreide internationale vertegenwoordiging.
 • Persoonlijke technische ondersteuning: De nauwe samenwerking met onze klanten zorgt ervoor dat wij hun behoeften kennen en ons hieraan kunnen aanpassen.

Persoonlijk advies: Dit wordt gegarandeerd dankzij ons eigen netwerk van ingenieurs die persoonlijke bezoeken afleggen en training aan groepen geven.

Geschiedenis
50 jaar klantenservice

In 2014 vierden we ons jubileum, 50 jaar van klantenservice, continu onderzoek, technologische innovatie en commerciële expansie; altijd trouw aan onze waarden en het bedrijfsbeleid en met respect voor het milieu en de samenleving.

Vacatures
Wil je bij ons werken?
 • Stuur ons je CV
 • Vacatures
Wettelijke informatie
logo_youtube
X

WETTELIJKE INFORMATIE

De relatie tussen Unex aparellaje eléctrico, S.L. (hierna te noemen Unex) en haar klanten die voortkomt uit het aankopen van de producten die zijn opgenomen binnen deze website, zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

De toegang tot deze website impliceert de kennis en acceptatie van de volgende algemene voorwaarden.


Algemene Voorwaarden
De toegang tot deze website is de verantwoordelijkheid van de gebruikers.

De toegang tot deze website betekent niet dat er enigerlei commerciële relatie wordt aangegaan tussen Unex en de gebruiker.

De toegang tot en het browsen op deze site impliceert dat u de wettelijke opmerkingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden hierin inbegrepen accepteert en kent.


Algemene verkoopvoorwaarden

Prijzen: de prijzen die worden toegepast zijn die geldig op het moment van levering. De prijzen die op deze site staan gepubliceerd zijn exclusief BTW.

Bestelhoeveelheden: Er worden volledige verpakkingen geleverd.

Verzendkosten: Voor rekening van de klant.

Retournering: er wordt geen enkele retourzending geaccepteerd door Unex aparellaje eléctrico, S.L. zonder voorafgaande toestemming en alleen vanwege redenen die haar direct zijn aan te rekenen.


Inhoud en veiligheid:

De gegevens op deze website worden objectief verstrekt en zijn het resultaat van een uitgebreide ervaring in het voldoen aan de behoeften van onze klanten.

De eigenschappen van het product of de grondstof zijn bepaald met behulp van studies die zijn uitgevoerd aan de hand van monsters van hetzelfde materiaal en onder dezelfde fabricage- en omzettingsomstandigheden.

De informatie die verschijnt op deze site is geldig op het moment van de laatste update. Unex behoudt zich het recht voor de informatie op deze site te actualiseren, wijzigen of verwijderen en kan de toegang tot deze site beperken of weigeren.

Unex doet haar uiterste best om alle fouten in de inhoud die verschijnt op deze website te vermijden.

Unex verwerpt elke verantwoordelijkheid uit hoofde van oneigenlijk gebruik van het product of onvoorziene omstandigheden bij het gebruik hiervan.

Unex no se responsabiliza de la información que pudiese visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de este website. Unex no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a Unex; ni tampoco de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de nuestro control.

Unex is niet verantwoordelijk voor de informatie die u kunt aanschouwen via links waartoe u direct of indirect toegang krijgt via deze website. Unex is niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade die kan worden veroorzaakt door interferenties, onderbrekingen, virussen, telefonische storingen of gebrek aan verbinding bij de werking van dit elektronisch systeem die te wijten zijn aan oorzaken buiten de schuld van Unex; noch voor de schade die kan worden veroorzaakt door derden met behulp van onwettelijke inmenging waarover wij geen controle hebben.

WAARSCHUWING: Unex is slechts verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die kunnen worden ontleend aan de documenten die zijn gepubliceerd op dit portaal, indien deze in hun geheel worden gebruikt. Het gebruik van fragmenten van documenten door derden stelt Unex vrij van iedere verantwoordelijkheid; het gebruik van deze documenten door derden dient daarom voorzien te zijn van een bronvermelding en deze waarschuwing.


Intellectueel eigendom:

Het gebruik van gegevens, teksten, informatie, afbeeldingen, foto’s of elk ander type inhoud verspreid via de website valt onder de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht.

Iedere reproductie, vertegenwoordiging, gebruik of aanpassing van de elementen van de website op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van Unex, worden beschouwd als een schending die wordt bestraft uit hoofde van de Wet op het Intellectuele Eigendom.


Merken:

Unex is een geregistreerd merk van Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Alle merken (namen en beeldmerken) en alle andere emblemen die op de website verschijnen zijn eigendom van Unex Aparellaje Eléctrico S.L. of van derden. Hieruitvolgend is iedere reproductie en/of vertegenwoordiging en ieder gebruik van deze onderscheidende symbolen verboden, behalve na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

COPYRIGHT: alle merken, commerciële namen of emblemen van welk type dan ook die verschijnen op het portaal zijn eigendom van Unex of van derden, zonder dat hieruit kan worden geconcludeerd dat het gebruik van of de toegang tot het portaal of de diensten rechten verleent aan de gebruiker ten opzichte van de genoemde merken, commerciële namen en/of emblemen

De inhoud is tevens intellectueel eigendom van Unex of van derden, zonder dat enige van de exploitatierechten die reeds bestaan of kunnen bestaan met betrekking tot deze inhoud kunnen worden beschouwd als overgedragen aan de gebruiker, conform het vastgestelde in deze wettelijke informatie, afgezien van het absoluut noodzakelijke voor het juiste gebruik van het portaal en de diensten

Unex aparellaje eléctrico S.L. patenteert als standaardbeleid haar producten. Eigen ontwerp en fabricage


Bescherming van persoonsgegevens:

In overeenstemming met de huidige regelgeving aangaande de bescherming van Persoonsgegevens, stellen wij u ervan op de hoogte dat de gegevens die u ons verstrekt op vertrouwelijke wijze zullen worden opgenomen in onze databases met als enig doel het aan u verzenden van informatie over onze producten in de toekomst

De informatie in onze bestanden staat tot uw volledige beschikking. U hebt het recht tot toegang tot deze informatie, u kunt deze, indien gewenst, wijzigen of annuleren via een bericht aan web@unex.net. U kunt ook op elk moment de toestemming tot het aan u verstrekken van informatie over onze producten intrekken.


Gebruik van cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies voor de juiste werking van alle functies die we hier aanbieden. Indien u doorgaat met surfen nadat u deze mededeling heeft gelezen gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik hiervan.


Meer informatie:

Cookies zijn een bestand of installatie dat wordt gedownload naar de apparatuur van de gebruiker met het doel gegevens op te slaan die kunnen worden geactualiseerd en gerecupereerd door het bedrijf dat deze heeft geïnstalleerd. De cookies die wij gebruiken zijn:

- Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die het browsen op de website, platform of app en het gebruik van de verschillende opties of diensten die hierbinnen bestaan, mogelijk maken voor de gebruiker, zoals bijvoorbeeld controle van het verkeer en de communicatie van gegevens, identificatie van de sessie, toegang tot onderdelen met beperkte toegang, het herinneren van de elementen in een bestelling, het uitvoeren van het aankoopproces van een bestelling, het uitvoeren van de aanvraag tot inschrijving of deelname aan een evenement, het gebruik van veiligheidselementen tijdens het browsen, opslag van inhoud voor het tonen van video’s of het delen van inhoud via sociale netwerken.

- Functionele cookies: Dit zijn cookies die het mogelijk maken voor de gebruiker om toegang te verkrijgen tot de service met een aantal algemene kenmerken die vooraf zijn bepaald op basis van een reeks criteria binnen de terminal van de gebruiker zoals bijvoorbeeld de taal, het type browser waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen, de regionale instellingen van waar toegang wordt verkregen tot de dienst, enz.

- Cookies voor analyse: Dit zijn cookies die follow-up en analyse van het gedrag van de gebruikers van de website waaraan deze verbonden zijn, mogelijk maken voor het hiervoor verantwoordelijke bedrijf. De informatie die wordt verkregen door het gebruik van dit type cookies wordt gebruikt voor metingen van activiteit van de website, app of platform en voor het maken van browse-profielen van de gebruikers van die sites, apps en platformen, met als doel de introductie van verbeteringen op basis van de analyse van de gebruiksgegevens van de gebruikers van de dienst

Activatie en deactivatie van cookies:

Uw browser kan cookies weigeren of op elk gewenst moment de reeds opgeslagen cookies verwijderen van uw apparatuur. In het onderdeel Instellingen van uw browser, zoekt u naar het gedeelte Privacy om de instellingen met betrekking tot cookies te wijzigen. Daar iedere browser de instellingen van cookies op een andere manier aanpakt, bevelen wij u aan in de adresbalk van uw browser het volgende te schrijven:

Weigeren of toestaan cookies, gevolgd door de naam van uw browser, met als voorbeeld van de meest gebruikte browsers:

Weigeren of toestaan cookies Internet Explorer

Weigeren of toestaan cookies Chrome

Weigeren of toestaan cookies Firefox

In de zoekresultaten verschijnt de informatie met betrekking tot de instellingen van iedere browser


Cookies website Unex:
Deze website maakt gebruik van cookies (van derden) voor de juiste werking van alle functies die we hier aanbieden. Indien u verder gaat of op "akkoord" klikt gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik Meer informatie deactivatie cookies Akkoord