Go to website

doradztwo.techniczne@unex.net

Właściwości podstawowe

  • Pewność instalacji dzięki wytrzymałości kanału.
  • Łatwy montaż i demontaż pokrywy bez przesuwania się pokrywy w dowolnej pozycji.
  • Dwie możliwości wyłamywania ząbków grzebieniowych: Do podstawy lub do górnej krawędzi.
  • Zaokrąglone ząbki grzebieniowe bez ostrych krawędzi. Przyjazne dla rąk i okablowania podczas montażu jaki i transportu. Bez możliwości uszkodzeń powstałych na skutek drgań.

Elastyczne i wytrzymałe ząbki grzebieniowe. Brak możliwości przypadkowego wyłamania.

Czyste wyłamanie do podstawy kanału:

• Pełny przekrój przy rozwidleniach.

• Bez uszkodzeń dla otuliny okablowania.

Stabilne klamry do przewodów:

Zapobiegają odkształceniom i pozwalają na rozdzielenie obwodów prądowych.

System certyfikowany

Rozwiązania firmy Unex gwarantują niezawodną jakość poprzez szczegółowe spełnienie wymogów norm dla produktów i ich stosowania oraz dzięki uzyskaniu homologacji i jakości.

Informacje dot. numerów produktów na stronie internetowej: www.unex.net

Dostępny przez Data Portal