Go to website

doradztwo.techniczne@unex.net

Rozwiązania izolacyjne do prowadzenia przewodów instalacyjnych w górnictwie

Podczas procesów produkcyjnych w przemyśle ciężkim istotne znacznie ma właściwa ochrona systemów energetycznych oraz przesyłu danych przed wilgocią, korozją jak również czynnikami atmosferycznymi.

 

Izolacyjne systemy Unex do zarządzania okablowaniem nie podlegają działaniu korozji

i czynnikom zewnętrznym jak promieniowanie UV lub agresywne środki chemiczne, zapewniając tym niezawodność oraz podnosząc bezpieczeństwo instalacji przeznaczonych dla ludzi i urządzeń, a tym samym podwyższając wydajność produkcji.

• Bezpieczeństwo elektryczne:

Materiał izolacyjny

Bez konieczności uziemienia

Zapobiega powstawaniu prądu upływowego, zwarciom i wyładowaniom

• Odporność na uszkodzenia mechaniczne

• Odporność na korozję

• Ponad 40 lat doświadczenia z instalacjami

zewnętrznymi

• Ochrona kabli

• Szybki i prosty montaż

• Bez konieczności konserwacji

Powszechne procesy w górnictwie przy zastosowaniu systemów do zarządzania okablowaniem

1. Procesy mechaniczne

 

2. Hydrorafinacja (suszenie, przetapianie koncentratu)

 

3. Rafinacja ogniowa

 

4. Rafinacja elektrolityczna

 

Procesy pomocnicze

(przetwarzanie gazu, usuwanie żużla, chłodnie kominowe, taśmociągi)

 

Z powodu ochrony wiedzy oraz technologii firm z branży górniczej, zazwyczaj nie uzyskujemy

prawa do publikacji materiałów, które pokazują instalacje przy zastosowaniu naszych produktów

w procesach przemysłowych.

 

Przykłady które przedstawiamy dotyczą podobnych zastosowań w innych dziedzinach (np. chemicznej, petrochemicznej, oczyszczania wody), w których nasze rozwiązania zostały zastosowane z sukcesem i przyniosły widoczne korzyści  w porównaniu do innych stosowanych rozwiązań.

 

Referencje dostępne na życzenie.

DORADZTWO TECHNICZNE doradztwo.techniczne@unex.net

Kompleksowe rozwiązanie do stosowania w agresywnych środowiskach

 

Ponad 40 letnie doświadczenie Unex z izolacyjnym systemem do zarządzania okablowaniem w różnych warunkach atmosferycznych oraz agresywnych środowiskach gwarantuje niezawodność. Dzięki temu nasze produkty mogą być stosowane w większości sektorów przemysłowych narażonych na korozję lub działanie czynników agresywnych.

Izolujące trasy kablowe Unex U23X są odporne, zgodnie z normami DIN 8061 ISO oraz

TR 10358, na najbardziej popularne chemikalia: oleje, kwasy, alkohole, węglowodory alifatyczne, roztwory wodorotlenku oraz soli.

Certyfikowane produkty

 

Aby osiągnąć wyjątkowe parametry swoich produktów, firma Unex wytwarza własne surowce oraz nadaje

im specjalne nazwy w celu odróżnienia ich od surowców standardowych.