INFORMACJE PRAWNE

Relacje między Unex aparellaje eléctrico, S.L. (w dalszej części Unex) a klientami wynikające z zakupu produktów przedstawianych na tej stronie internetowej podlegają przepisom i sądom hiszpańskim.

Wejście na stronę jest równoznaczne z zaznajomieniem się z niniejszymi warunkami i ich akceptacją.

Warunki korzystania ze strony Użytkownicy korzystają ze strony wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Wejście na stronę nie oznacza nawiązania relacji o charakterze handlowym między Unex a użytkownikiem.

Wejście na stronę internetową i poruszanie się w jej obrębie oznacza, że użytkownik zapoznał się z zastrzeżeniami prawnymi i warunkami korzystania ze strony i wyraził na nie zgodę.

Ogólne warunki sprzedaży

Ceny - stosuje się ceny obowiązujące w chwili dostawy. Ceny publikowane na stronie nie zawierają podatku VAT.

Zamawiane ilości: Dostarczane są pełne opakowania.

Koszty transportu: Po stronie kupującego.

Zwroty - nie są przyjmowane bez wcześniejszej zgody Unex aparellaje eléctrico, S.L. i tylko z przyczyn leżących po stronie spółki.

Treść strony i bezpieczeństwo:

Dane zawarte na stronie internetowej mają charakter obiektywny i są owocem doświadczeń związanych z zaspokajaniem potrzeb naszych klientów.

Charakterystyka produktu lub surowca powstała w oparciu o badania wykonane na próbkach tego samego materiału w takich samych warunkach, w jakich prowadzona jest produkcja i przetwarzanie.

Informacje pojawiające się na stronie są ważne na dzień ostatniej aktualizacji. Unex zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub usunięcia informacji ze strony. Może także ograniczyć bądź uniemożliwić dostęp do niej.

Unex podejmuje konieczne starania, by na stronie nie pojawiały się błędy.

Unex nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktu lub stosowanie produktu w warunkach innych niż wskazane.

Unex nie odpowiada na informacje, które mogą być wyświetlane w linkach zamieszczonych bezpośrednio lub pośrednio na stronie. Unex nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące wynikać z zakłóceń, przerw, wirusów, awarii telekomunikacyjnych lub utraty połączenia w działaniu systemu elektronicznego z powodów niezależnych od Unex. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie wskutek bezprawnej ingerencji pozostającej poza naszą kontrolą.

OSTRZEŻENIE: Unex odpowiada wyłącznie za prawdziwość danych pobranych z dokumentów znajdujących się na portalu pod warunkiem stosowania ich w całości. Wykorzystywanie przez osoby trzecie fragmentów dokumentów zwalnia Unex z wszelkiej odpowiedzialności, ponieważ stosowanie treści tych dokumentów przez osoby trzecie zobowiązuje je do podania źródła i odniesienia do niniejszego ostrzeżenia.

Własność intelektualna:

Korzystanie z danych, tekstów, informacji, obrazów, zdjęć lub innych treści zawartych na stronie podlega prawu własności intelektualnej.

Wszelkie powielanie, zamieszczanie, wykorzystywanie lub przerabianie części lub całości elementów strony, niezależnie od sposobu, bez pisemnej zgody Unex stanowi naruszenie prawa własności intelektualnej.

Znaki towarowe:

Unex jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Wszystkie znaki towarowe (nazwy i logo) oraz wszystkie znaki wyróżniające pojawiające się na stronie są własnością spółki Unex aparellaje eléctrico, S.L. lub stron trzecich. W związku tym wszelkie powielanie i/lub zamieszczanie oraz stosowanie tych symboli jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

COPYRIGHT. Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające pojawiające się na portalu są własnością spółki Unex lub stron trzecich. Korzystanie z portalu i/lub usług nie daje użytkownikowi prawa do tych znaków, nazw handlowych i/lub znaków wyróżniających.

Jednocześnie treści zawarte na stronie są własnością intelektualną spółki Unex lub stron trzecich i w żadnym przypadku nie można domniemywać, że jakiekolwiek prawa do nich przekazywane są użytkownikowi zgodnie z niniejszym zastrzeżeniem prawnym w zakresie wykraczającym poza zakres konieczny do właściwego korzystania z portalu lub usług.

Częścią polityki spółki Unex aparellaje eléctrico S.L. jest uzyskiwanie patentów na swoje wyroby.

Własne projektowanie i produkcja

Unex aparellaje eléctrico S.L. nie produkuje dla innych marek.

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że wprowadzane dane są gromadzone w naszych bazach danych wyłącznie do celów przesyłania w przyszłości informacji na temat naszych produktów.

Informacje zawarte w naszych plikach są do Państwa dyspozycji. Mają Państwo prawo do dostępu, poprawy i usunięcia tych danych. W tym celu należy skierować stosowne pismo na adres web@unex.net. W każdym momencie mogą Państwo również odwołać zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach.

Stosowanie plików cookies:

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celu właściwego działania oferowanych funkcjonalności. Przeglądanie strony po zapoznaniu się z niniejszą informacją oznacza zgodę na stosowanie tych plików.

Cookies są plikami lub urządzeniami pobieranymi na urządzenie użytkownika w celu przechowywania danych, które mogą być aktualizowane i odzyskiwane przez podmiot odpowiedzialny za ich instalację.

Pliki cookies wykorzystywane przez nas

Włączanie i wyłączanie plików cookies:

Przeglądarka umożliwia zablokowanie plików cookies lub usunięcie plików już zainstalowanych na sprzęcie

W zakładce przeglądarki Ustawienia należy wejść do zakładki Prywatność, aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jako że poszczególne przeglądarki stosują różną politykę dotyczącą plików cookies, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zalecamy wpisanie w pasek wyszukiwania:

Zablokuj pliki cookies lub zezwól na nie poprzedza nazwę przeglądarki. Najczęściej wykorzystywane przeglądarki:

W wynikach wyszukiwania pojawi się informacja dotycząca ustawień dla poszczególnych przeglądarek.

Pliki cookies na stronie Unex:

Strona internetowa korzysta z plików cookies własnych i stron trzecich w celu właściwego działania oferowanych funkcjonalności. Dalsze przeglądanie strony lub wciśnięcie „Akceptuj” oznacza zgodę na ich stosowanie. +info Wyłącz pliki cookies Akceptuj