Kim jesteśmy?
Niezależny i wyspecjalizowany producent

Niezależna europejska grupa specjalizująca się w elastycznych ( I would skip this word -it means elastic like rubber) izolujących systemach prowadzenia, mocowania i oznaczania przewodów i rur dla instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, klimatyzacyjnych i pomocniczych.

 • Własna produkcja
 • Przyjazne dla środowiska
 • Lojalność wobec klienta

 

Własna produkcja: Nasze zakłady produkcyjne gwarantują nam kontrolę nad całym procesem produkcyjnym i dostawami. Nie produkujemy dla innych marek.

 

Przyjazne dla środowiska: Unex jest świadomy globalnego wyzwania jakim jest zrównoważona ochrona środowiska. W tym celu wszystkie działania jakie podejmujemy, zorientowane są na poszanowanie środowiska.

 

 • Lojalność wobec klienta

:

 

 • Zaangażowanie: Jesteśmy firmą rodzinną i zachowaliśmy naszą niezależność przy opracowywaniu wachlarza rozwiązań dopasowanych do wszystkich potrzeb branży. Nasza filozofia pracy oraz zaangażowanie włożone w nasze idee  pozwoliły nam osiągnąć znacznie więcej niż innym i stać się liderem w branży.
 • Aktywność międzynarodowa: Nasza długofalowa wizja rozwoju obejmuje nowe kierunki międzynarodowej ekspansji. Nasze biura handlowe w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Portugalii, Włoszech i Chile oraz nasz międzynarodowy zespół są naszą silną stroną - to dzięki nim nasze wyroby obecne są na pięciu kontynentach.

Praca zespołowa: Nic nie byłoby możliwe bez ludzi,  naszych pracowników. Pasja do pracy i pasja z bycia częścią naszego zespołu sprawia, że w nas wszystkich obecny jest duch odpowiedzialności, który nas wyróżnia, sprawia, że jesteśmy pewnym partnerem z wartościami. Wszyscy pracownicy oddani są pracy i działają w imię wspólnych celów.

Lider w technologii
Rozwój jako norma

Od 1964 r. nieprzerwanie pracujemy nad tym, by być wyspecjalizowanym producentem            w naszej branży.

 • Rozwój jako norma : W Unex prowadzimy ciągłe prace badawcze i udoskonalamy nasze wyroby, aby dostosować je do najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych
 • Niezawodność: Naszym celem zawsze było zapewnienie bezpieczeństwa dla osób              i instalacji. Dlatego też jakość naszych rozwiązań została potwierdzona przez zgodność            z europejskimi i międzynarodowymi normami oraz dzięki uzyskanym homologacjom              i znakom jakości.
Własne surowce
Jeden z naszych filarów innowacji
 • Własne formulacje: Bliskie i codzienne relacje z klientami, 50 lat doświadczeń w branży elektrycznej oraz obecność w międzynarodowych komitetach regulacyjnych umożliwia nam poznanie potrzeb branży i dostosowanie się do nich. W tym celu Unex opracowuje własne surowce.
 • Certyfikat UL: Surowce wykorzystywane przez Unex są certyfikowane przez jednostkę certyfikującą w USA, UL, dzięki temu możemy zagwarantować, że nasze wyroby spełniają wymogi techniczne.
 • Własna nazewnictwo: Aby ułatwić identyfikację surowców wykorzystywanych w produktach, Unex opracował własny system nazewnictwa.
Różnorodność rozwiązań
Wyroby izolacyjne jako rozwiązanie
 • Bezpieczeństwo i niezawodność: Całkowita ochrona użytkownika. Unex oferuje rozwiązania w zakresie izolacji, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie zagrożenia kontaktów pośrednich styczności z prądem i zmniejszenie ryzyka wybuchu pożaru. Bez konieczności uziemienia.
 • Rozwój i możliwość dostosowania: Rozwiązania Unex adaptują się do nowych potrzeb dzięki możliwości wprowadzenia zmian w ułożeniu przewodów i dodania nowych.
 • Estetyka i adaptacja: Unex projektuje swoje wyroby, nadając im neutralne i proste kształty; wytwarzając je w sposób, który pozwala na  wpasowanie do różnorodnych miejsc, przestrzeni  i przeznaczeń.
 • Globalne rozwiązania dla miejsc pracy: Kompletna gama oferująca maksymalną funkcjonalność przy minimalnej liczbie komponentów.
 • Znaki jakości: Wartość dodana do znaku CE. Montaż produktów oznaczonych znakami jakości jest najlepszą gwarancją spełniania przez produkty obowiązujących przepisów,       a także kontroli danych technicznych przez zewnętrzną jednostkę nadzorującą.
 • Opakowania: projektowanie, praktyczność i ochrona. Maksymalne zabezpieczenie wyrobów na czas magazynowania i transportu.
Niezawodny serwis
Pewna i szybka dostępność
 • Gwarancja dostaw: Szybkość i pewność dostaw dzięki stałym zapasom magazynowym naszych produktów w centrach logistycznych w Barcelonie.
 • Lojalność i zobowiązanie wobec dystrybutorów: Sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnej dystrybucji. Bezzwłoczna dostępność naszych produktów dzięki sieci krajowych i zagranicznych dystrybutorów.
Bliskie relacje z klientem
Bezzwłoczna reakcja.
 • Ekspansja handlowa: Polityka handlowa ekspansji realizowana jest dzięki oddziałom           w Hiszpanii, Francji, Portugalii, Niemczech, Włoszech, Czile i Meksyk oraz dzięki obecności na rynkach międzynarodowych.
 • Indywidualna pomoc techniczna: Ścisła współpraca z klientem umożliwia nam poznanie jego potrzeb i dostosowanie się do nich.

Indywidualne doradztwo: Zapewniamy indywidualne doradztwo dzięki sieci inżynierów, którzy odwiedzają klientów i przeprowadzają szkolenia dla projektantów i użytkowników.

Historia
50 lat relacji z klientem.

W 2014 r. obchodziliśmy 50-lecie naszych relacji z klientem. Te 50 lat to okres ciągłych badań   i rozwoju, innowacji technologicznej oraz ekspansji handlowej. Zawsze byliśmy wierni naszym wartościom i polityce firmy oraz działaliśmy z poszanowaniem dla środowiska i użytkowników.

Giełda pracy
Chcesz do nas dołączyć?
 • Wyślij nam swoje CV
 • Oferty pracy
Informacja prawna Polytika prywatnósci Cookies