X

INFORMACJE PRAWNE

Relacje między Unex aparellaje eléctrico, S.L. (w dalszej części Unex) a klientami wynikające z zakupu produktów przedstawianych na tej stronie internetowej podlegają przepisom i sądom hiszpańskim.

 

Wejście na stronę jest równoznaczne z zaznajomieniem się z niniejszymi warunkami i ich akceptacją. 

 

Warunki korzystania ze strony

Użytkownicy korzystają ze strony wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Wejście na stronę nie oznacza nawiązania relacji o charakterze handlowym między Unex a użytkownikiem.

Wejście na stronę nie oznacza nawiązania relacji o charakterze handlowym między Unex a użytkownikiem.

Wejście na stronę internetową i poruszanie się w jej obrębie oznacza, że użytkownik zapoznał się z zastrzeżeniami prawnymi i warunkami korzystania ze strony i wyraził na nie zgodę.

 

Ogólne warunki sprzedaży

Ceny - stosuje się ceny obowiązujące w chwili dostawy. Ceny publikowane na stronie nie zawierają podatku VAT.

 

Zamawiane ilości: Dostarczane są opakowania kompletne.

Koszty transportu: Po stronie kupującego.

 

Zwroty - nie są przyjmowane bez wcześniejszej zgody Unex aparellaje eléctrico, S.L. i tylko z przyczyn leżących po stronie spółki.

 

Treść strony i bezpieczeństwo:

Dane zawarte na stronie internetowej mają charakter obiektywny i są owocem doświadczeń związanych z zaspokajaniem potrzeb naszych klientów.

 

Charakterystyka produktu lub surowca powstała w oparciu o badania wykonane na próbkach tego samego materiału w takich samych warunkach, w jakich prowadzona jest produkcja i przetwarzanie.

 

Informacje pojawiające się na stronie są ważne na dzień ostatniej aktualizacji. Unex zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub usunięcia informacji ze strony. Może także ograniczyć bądź uniemożliwić dostęp do niej.

 

Unex podejmuje konieczne starania, by na stronie nie pojawiały się błędy.

 

Unex nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktu lub stosowanie produktu w warunkach innych niż wskazane.

 

Unex nie odpowiada na informacje, które mogą być wyświetlane w linkach zamieszczonych bezpośrednio lub pośrednio na stronie. Unex nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące wynikać z zakłóceń, przerw, wirusów, awarii telekomunikacyjnych lub utraty połączenia w działaniu systemu elektronicznego z powodów niezależnych od Unex. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie wskutek bezprawnej ingerencji pozostającej poza naszą kontrolą.

 

OSTRZEŻENIE: Unex odpowiada wyłącznie za prawdziwość danych pobranych z dokumentów znajdujących się na portalu pod warunkiem stosowania ich w całości. Wykorzystywanie przez osoby trzecie fragmentów dokumentów zwalnia Unex z wszelkiej odpowiedzialności, ponieważ stosowanie treści tych dokumentów przez osoby trzecie zobowiązuje je do podania źródła i odniesienia do niniejszego ostrzeżenia.

 

Własność intelektualna:

Korzystanie z danych, tekstów, informacji, obrazów, zdjęć lub innych treści zawartych na stronie podlega prawu własności intelektualnej.

Wszelkie powielanie, zamieszczanie, wykorzystywanie lub przerabianie części lub całości elementów strony, niezależnie od sposobu, bez pisemnej zgody Unex stanowi naruszenie prawa własności intelektualnej.

 

Znaki towarowe:

Unex jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Unex aparellaje eléctrico, S.L.

 

Wszystkie znaki towarowe (nazwy i logo) oraz wszystkie znaki wyróżniające pojawiające się na stronie są własnością spółki Unex aparellaje eléctrico, S.L. lub stron trzecich. W związku tym wszelkie powielanie i/lub zamieszczanie oraz stosowanie tych symboli jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

 

COPYRIGHT. Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające

pojawiające się na portalu są własnością spółki Unex lub stron trzecich. Korzystanie z portalu i/lub usług nie daje użytkownikowi prawa do tych znaków, nazw handlowych i/lub znaków wyróżniających.

 

Jednocześnie treści zawarte na stronie są własnością intelektualną spółki Unex lub stron trzecich i w żadnym przypadku nie można domniemywać, że jakiekolwiek prawa do nich przekazywane są użytkownikowi zgodnie z niniejszym zastrzeżeniem prawnym w zakresie wykraczającym poza zakres konieczny do właściwego korzystania z portalu lub usług.

 

Częścią polityki spółki Unex aparellaje eléctrico S.L. jest uzyskiwanie patentów na swoje wyroby.

Własne projektowanie i produkcja

 

Unex aparellaje eléctrico S.L. nie produkuje dla innych marek.

 

Ochrona danych osobowych:

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że wprowadzane dane są gromadzone w naszych bazach danych wyłącznie do celów przesyłania w przyszłości informacji na temat naszych produktów.

 

Informacje zawarte w naszych plikach są do Państwa dyspozycji. Mają Państwo prawo do dostępu, poprawy i usunięcia tych danych. W tym celu należy skierować stosowne pismo na adres web@unex.net . W każdym momencie mogą Państwo również odwołać zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach.


Stosowanie plików cookies:

 

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celu właściwego działania oferowanych funkcjonalności. Przeglądanie strony po zapoznaniu się z niniejszą informacją oznacza zgodę na stosowanie tych plików.


Więcej informacji:


Cookies są plikami lub urządzeniami pobieranymi

na urządzenie użytkownika w celu przechowywania danych, które mogą być aktualizowane i odzyskiwane przez podmiot odpowiedzialny za ich instalację.

Pliki cookies wykorzystywane przez nas:


- Techniczne pliki cookies: Są to pliki umożliwiające użytkownikowi przeglądanie strony, platformy lub aplikacji oraz korzystanie z różnych opcji lub usług przez nie oferowanych, jak np. kontrola ruchu i przekazywanie danych, identyfikowanie sesji, dostęp do treści zastrzeżonych, przypominanie stanu zamówień, przeprowadzanie procesu realizacji zamówienia, składanie wniosku o zapisanie lub udział w wydarzeniu, stosowanie elementów bezpieczeństwa podczas poruszania się na stronie, przechowywanie treści w celu rozpowszechniania materiałów filmowych bądź dźwiękowych lub udostępniania treści na portalach społecznościowych.

- Osobiste pliki cookies: Są to pliki umożliwiające użytkownikowi dostęp do

usługi, posiadające pewne domyślne cechy ogólne na urządzeniu końcowym użytkownika w zależności od szeregu kryteriów, jak np.

język, rodzaj przeglądarki, przez którą wchodzi się do serwisu, ustawienia lokalne, z których wchodzi się do serwisu itp.

- Analityczne pliki cookies: Są to pliki umożliwiające podmiotowi odpowiedzialnemu nadzorowanie i kontrolowanie zachowań użytkowników powiązanych stron internetowych. Informacje zebrane dzięki temu rodzajowi plików cookies wykorzystywane są do pomiaru aktywności na stronach internetowych, aplikacjach lub na platformie oraz do opracowywania profili przeglądania stron, aplikacji i platform przez użytkowników w celu wprowadzania ulepszeń w zależności od analizy danych o wykorzystywaniu serwisu przez użytkowników.


Włączanie i wyłączanie plików cookies:


Przeglądarka umożliwia zablokowanie plików cookies lub usunięcie plików już zainstalowanych na sprzęcie.

W zakładce przeglądarki Ustawienia należy wejść do zakładki Prywatność, aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jako że poszczególne przeglądarki stosują różną politykę dotyczącą plików cookies, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zalecamy wpisanie w pasek wyszukiwania:


Zablokuj pliki cookies lub zezwól na nie poprzedza nazwę przeglądarki. Najczęściej wykorzystywane przeglądarki:


Zablokuj pliki cookies lub zezwól na nie Internet Explorer


Zablokuj pliki cookies lub zezwól na nie Chrome


Zablokuj lub zezwól Firefox


W wynikach wyszukiwania pojawi się informacja dotycząca ustawień dla poszczególnych przeglądarek.Pliki cookies na stronie Unex:

Strona internetowa korzysta z plików cookies własnych i stron trzecich w celu właściwego działania oferowanych funkcjonalności. Dalsze przeglądanie strony lub wciśnięcie „Akceptuj” oznacza zgodę na ich stosowanie.

+info Wyłącz pliki cookies

Akceptuj

Kim jesteśmy?
Niezależny i wyspecjalizowany producent

Niezależna europejska grupa specjalizująca się w elastycznych ( I would skip this word -it means elastic like rubber) izolujących systemach prowadzenia, mocowania i oznaczania przewodów i rur dla instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, klimatyzacyjnych i pomocniczych.

 • Własna produkcja
 • Przyjazne dla środowiska
 • Lojalność wobec klienta

 

Własna produkcja: Nasze zakłady produkcyjne gwarantują nam kontrolę nad całym procesem produkcyjnym i dostawami. Nie produkujemy dla innych marek.

 

Przyjazne dla środowiska: Unex jest świadomy globalnego wyzwania jakim jest zrównoważona ochrona środowiska. W tym celu wszystkie działania jakie podejmujemy, zorientowane są na poszanowanie środowiska.

 

 • Lojalność wobec klienta

:

 

 • Zaangażowanie: Jesteśmy firmą rodzinną i zachowaliśmy naszą niezależność przy opracowywaniu wachlarza rozwiązań dopasowanych do wszystkich potrzeb branży. Nasza filozofia pracy oraz zaangażowanie włożone w nasze idee  pozwoliły nam osiągnąć znacznie więcej niż innym i stać się liderem w branży.
 • Aktywność międzynarodowa: Nasza długofalowa wizja rozwoju obejmuje nowe kierunki międzynarodowej ekspansji. Nasze biura handlowe w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Portugalii, Włoszech i Chile oraz nasz międzynarodowy zespół są naszą silną stroną - to dzięki nim nasze wyroby obecne są na pięciu kontynentach.

Praca zespołowa: Nic nie byłoby możliwe bez ludzi,  naszych pracowników. Pasja do pracy i pasja z bycia częścią naszego zespołu sprawia, że w nas wszystkich obecny jest duch odpowiedzialności, który nas wyróżnia, sprawia, że jesteśmy pewnym partnerem z wartościami. Wszyscy pracownicy oddani są pracy i działają w imię wspólnych celów.

Lider w technologii
Rozwój jako norma

Od 1964 r. nieprzerwanie pracujemy nad tym, by być wyspecjalizowanym producentem            w naszej branży.

 • Rozwój jako norma : W Unex prowadzimy ciągłe prace badawcze i udoskonalamy nasze wyroby, aby dostosować je do najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych
 • Niezawodność: Naszym celem zawsze było zapewnienie bezpieczeństwa dla osób              i instalacji. Dlatego też jakość naszych rozwiązań została potwierdzona przez zgodność            z europejskimi i międzynarodowymi normami oraz dzięki uzyskanym homologacjom              i znakom jakości.
Własne surowce
Jeden z naszych filarów innowacji
 • Własne formulacje: Bliskie i codzienne relacje z klientami, 50 lat doświadczeń w branży elektrycznej oraz obecność w międzynarodowych komitetach regulacyjnych umożliwia nam poznanie potrzeb branży i dostosowanie się do nich. W tym celu Unex opracowuje własne surowce.
 • Certyfikat UL: Surowce wykorzystywane przez Unex są certyfikowane przez jednostkę certyfikującą w USA, UL, dzięki temu możemy zagwarantować, że nasze wyroby spełniają wymogi techniczne.
 • Własna nazewnictwo: Aby ułatwić identyfikację surowców wykorzystywanych w produktach, Unex opracował własny system nazewnictwa.
Różnorodność rozwiązań
Wyroby izolacyjne jako rozwiązanie
 • Bezpieczeństwo i niezawodność: Całkowita ochrona użytkownika. Unex oferuje rozwiązania w zakresie izolacji, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie zagrożenia kontaktów pośrednich styczności z prądem i zmniejszenie ryzyka wybuchu pożaru. Bez konieczności uziemienia.
 • Rozwój i możliwość dostosowania: Rozwiązania Unex adaptują się do nowych potrzeb dzięki możliwości wprowadzenia zmian w ułożeniu przewodów i dodania nowych.
 • Estetyka i adaptacja: Unex projektuje swoje wyroby, nadając im neutralne i proste kształty; wytwarzając je w sposób, który pozwala na  wpasowanie do różnorodnych miejsc, przestrzeni  i przeznaczeń.
 • Globalne rozwiązania dla miejsc pracy: Kompletna gama oferująca maksymalną funkcjonalność przy minimalnej liczbie komponentów.
 • Znaki jakości: Wartość dodana do znaku CE. Montaż produktów oznaczonych znakami jakości jest najlepszą gwarancją spełniania przez produkty obowiązujących przepisów,       a także kontroli danych technicznych przez zewnętrzną jednostkę nadzorującą.
 • Opakowania: projektowanie, praktyczność i ochrona. Maksymalne zabezpieczenie wyrobów na czas magazynowania i transportu.
Niezawodny serwis
Pewna i szybka dostępność
 • Gwarancja dostaw: Szybkość i pewność dostaw dzięki stałym zapasom magazynowym naszych produktów w centrach logistycznych w Barcelonie.
 • Lojalność i zobowiązanie wobec dystrybutorów: Sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnej dystrybucji. Bezzwłoczna dostępność naszych produktów dzięki sieci krajowych i zagranicznych dystrybutorów.
Bliskie relacje z klientem
Bezzwłoczna reakcja.
 • Ekspansja handlowa: Polityka handlowa ekspansji realizowana jest dzięki oddziałom           w Hiszpanii, Francji, Portugalii, Niemczech, Włoszech, Czile i Meksyk oraz dzięki obecności na rynkach międzynarodowych.
 • Indywidualna pomoc techniczna: Ścisła współpraca z klientem umożliwia nam poznanie jego potrzeb i dostosowanie się do nich.

Indywidualne doradztwo: Zapewniamy indywidualne doradztwo dzięki sieci inżynierów, którzy odwiedzają klientów i przeprowadzają szkolenia dla projektantów i użytkowników.

Historia
50 lat relacji z klientem.

W 2014 r. obchodziliśmy 50-lecie naszych relacji z klientem. Te 50 lat to okres ciągłych badań   i rozwoju, innowacji technologicznej oraz ekspansji handlowej. Zawsze byliśmy wierni naszym wartościom i polityce firmy oraz działaliśmy z poszanowaniem dla środowiska i użytkowników.

Giełda pracy
Chcesz do nas dołączyć?
 • Wyślij nam swoje CV
 • Oferty pracy
Informacja prawna
logo_youtube
X

INFORMACJE PRAWNE

Relacje między Unex aparellaje eléctrico, S.L. (w dalszej części Unex) a klientami wynikające z zakupu produktów przedstawianych na tej stronie internetowej podlegają przepisom i sądom hiszpańskim.

Wejście na stronę jest równoznaczne z zaznajomieniem się z niniejszymi warunkami i ich akceptacją.

Warunki korzystania ze strony
Użytkownicy korzystają ze strony wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Wejście na stronę nie oznacza nawiązania relacji o charakterze handlowym między Unex a użytkownikiem.

Wejście na stronę internetową i poruszanie się w jej obrębie oznacza, że użytkownik zapoznał się z zastrzeżeniami prawnymi i warunkami korzystania ze strony i wyraził na nie zgodę.

Ogólne warunki sprzedaży

Ceny - stosuje się ceny obowiązujące w chwili dostawy. Ceny publikowane na stronie nie zawierają podatku VAT.

Zamawiane ilości: Dostarczane są pełne opakowania.

Koszty transportu: Po stronie kupującego.

Zwroty - nie są przyjmowane bez wcześniejszej zgody Unex aparellaje eléctrico, S.L. i tylko z przyczyn leżących po stronie spółki.

Treść strony i bezpieczeństwo:

Dane zawarte na stronie internetowej mają charakter obiektywny i są owocem doświadczeń związanych z zaspokajaniem potrzeb naszych klientów.

Charakterystyka produktu lub surowca powstała w oparciu o badania wykonane na próbkach tego samego materiału w takich samych warunkach, w jakich prowadzona jest produkcja i przetwarzanie.

Informacje pojawiające się na stronie są ważne na dzień ostatniej aktualizacji. Unex zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub usunięcia informacji ze strony. Może także ograniczyć bądź uniemożliwić dostęp do niej.

Unex podejmuje konieczne starania, by na stronie nie pojawiały się błędy.

Unex nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktu lub stosowanie produktu w warunkach innych niż wskazane.

Unex nie odpowiada na informacje, które mogą być wyświetlane w linkach zamieszczonych bezpośrednio lub pośrednio na stronie. Unex nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące wynikać z zakłóceń, przerw, wirusów, awarii telekomunikacyjnych lub utraty połączenia w działaniu systemu elektronicznego z powodów niezależnych od Unex. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie wskutek bezprawnej ingerencji pozostającej poza naszą kontrolą.

OSTRZEŻENIE: Unex odpowiada wyłącznie za prawdziwość danych pobranych z dokumentów znajdujących się na portalu pod warunkiem stosowania ich w całości. Wykorzystywanie przez osoby trzecie fragmentów dokumentów zwalnia Unex z wszelkiej odpowiedzialności, ponieważ stosowanie treści tych dokumentów przez osoby trzecie zobowiązuje je do podania źródła i odniesienia do niniejszego ostrzeżenia.

Własność intelektualna:

Korzystanie z danych, tekstów, informacji, obrazów, zdjęć lub innych treści zawartych na stronie podlega prawu własności intelektualnej.

Wszelkie powielanie, zamieszczanie, wykorzystywanie lub przerabianie części lub całości elementów strony, niezależnie od sposobu, bez pisemnej zgody Unex stanowi naruszenie prawa własności intelektualnej.

Znaki towarowe:

Unex jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Wszystkie znaki towarowe (nazwy i logo) oraz wszystkie znaki wyróżniające pojawiające się na stronie są własnością spółki Unex aparellaje eléctrico, S.L. lub stron trzecich. W związku tym wszelkie powielanie i/lub zamieszczanie oraz stosowanie tych symboli jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

COPYRIGHT. Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające pojawiające się na portalu są własnością spółki Unex lub stron trzecich. Korzystanie z portalu i/lub usług nie daje użytkownikowi prawa do tych znaków, nazw handlowych i/lub znaków wyróżniających.

Jednocześnie treści zawarte na stronie są własnością intelektualną spółki Unex lub stron trzecich i w żadnym przypadku nie można domniemywać, że jakiekolwiek prawa do nich przekazywane są użytkownikowi zgodnie z niniejszym zastrzeżeniem prawnym w zakresie wykraczającym poza zakres konieczny do właściwego korzystania z portalu lub usług.

Częścią polityki spółki Unex aparellaje eléctrico S.L. jest uzyskiwanie patentów na swoje wyroby.

Własne projektowanie i produkcja

Unex aparellaje eléctrico S.L. nie produkuje dla innych marek.

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że wprowadzane dane są gromadzone w naszych bazach danych wyłącznie do celów przesyłania w przyszłości informacji na temat naszych produktów.

Informacje zawarte w naszych plikach są do Państwa dyspozycji. Mają Państwo prawo do dostępu, poprawy i usunięcia tych danych. W tym celu należy skierować stosowne pismo na adres web@unex.net. W każdym momencie mogą Państwo również odwołać zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach.

Stosowanie plików cookies:

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celu właściwego działania oferowanych funkcjonalności. Przeglądanie strony po zapoznaniu się z niniejszą informacją oznacza zgodę na stosowanie tych plików.

Więcej informacji:

Cookies są plikami lub urządzeniami pobieranymi na urządzenie użytkownika w celu przechowywania danych, które mogą być aktualizowane i odzyskiwane przez podmiot odpowiedzialny za ich instalację.

Pliki cookies wykorzystywane przez nas

- Techniczne pliki cookies: Są to pliki umożliwiające użytkownikowi przeglądanie strony, platformy lub aplikacji oraz korzystanie z różnych opcji lub usług przez nie oferowanych, jak np. kontrola ruchu i przekazywanie danych, identyfikowanie sesji, dostęp do treści zastrzeżonych, przypominanie stanu zamówień, przeprowadzanie procesu realizacji zamówienia, składanie wniosku o zapisanie lub udział w wydarzeniu, stosowanie elementów bezpieczeństwa podczas poruszania się na stronie, przechowywanie treści w celu rozpowszechniania materiałów filmowych bądź dźwiękowych lub udostępniania treści na portalach społecznościowych.

- Osobiste pliki cookies: Są to pliki umożliwiające użytkownikowi dostęp do usługi, posiadające pewne domyślne cechy ogólne na urządzeniu końcowym użytkownika w zależności od szeregu kryteriów, jak np. język, rodzaj przeglądarki, przez którą wchodzi się do serwisu, ustawienia lokalne, z których wchodzi się do serwisu itp.

- Analityczne pliki cookies: Są to pliki umożliwiające podmiotowi odpowiedzialnemu nadzorowanie i kontrolowanie zachowań użytkowników powiązanych stron internetowych. Informacje zebrane dzięki temu rodzajowi plików cookies wykorzystywane są do pomiaru aktywności na stronach internetowych, aplikacjach lub na platformie oraz do opracowywania profili przeglądania stron, aplikacji i platform przez użytkowników w celu wprowadzania ulepszeń w zależności od analizy danych o wykorzystywaniu serwisu przez użytkowników.

Włączanie i wyłączanie plików cookies:

Przeglądarka umożliwia zablokowanie plików cookies lub usunięcie plików już zainstalowanych na sprzęcie

W zakładce przeglądarki Ustawienia należy wejść do zakładki Prywatność, aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jako że poszczególne przeglądarki stosują różną politykę dotyczącą plików cookies, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zalecamy wpisanie w pasek wyszukiwania:

Zablokuj pliki cookies lub zezwól na nie poprzedza nazwę przeglądarki. Najczęściej wykorzystywane przeglądarki:

Zablokuj pliki cookies lub zezwól na nie Internet Explorer

Zablokuj pliki cookies lub zezwól na nie Chrome

Zablokuj lub zezwól Firefox

W wynikach wyszukiwania pojawi się informacja dotycząca ustawień dla poszczególnych przeglądarek.

Pliki cookies na stronie Unex:

Strona internetowa korzysta z plików cookies własnych i stron trzecich w celu właściwego działania oferowanych funkcjonalności. Dalsze przeglądanie strony lub wciśnięcie „Akceptuj” oznacza zgodę na ich stosowanie. +info Wyłącz pliki cookies Akceptuj