Dzięki formulacji surowca izolująca drabina kablowa oferuje:

  • Bezpieczeństwo elektryczne.
  • Dobre właściwości przy zastosowaniu zewnętrznym.
  • Dobrą odporność na korozję i środki chemiczne.
  • Oszczędności związane z łatwym montażem, prowadzeniem projektu i konserwacją: bez konieczności uziemienia.

Dobra odporność na korozję

Zgodne z normą dotyczącą tras kablowych EN 61537:2007, produkty z tworzyw Unex "Są odporne na korozję i nie wymagają badań."

Właściwości przy zastosowaniu zewnętrznym

Surowce Unex zostały stworzone, aby zapewnić dobrą wytrzymałość przy narażeniu na oddziaływanie UV. Ponad 40 lat doświadczenia z instalacjami zewnętrznymi.

Izolacja: bezpieczeństwo elektryczne

Długotrwałe utrzymanie instalacji elektrycznej. Bez konieczności uziemienia. Bez konieczności wyrównania potencjałów.

Bandeja de escalera aislante 67

Innowacyjny system

Pierwsza drabina kablowa wykonana z materiału termoplastycznego.

Po latach badań, prototypów i testów Unex wprowadził system innowacyjnych drabin kablowych do zastosowań przemysłowych.

Jeden produkt dla instalacji poziomych i pionowych

 Zaciski kablowe dostępne o różnych średnicach

Pokrywa łatwa w montażu

Proifil drabiny kablowej jest tak zaprojektowany aby stosować pokrywę od strony górnej lub dolnej.

Odpowiednio do zewnętrznych wymiarów, kompatybilność z pokrywą koryt kablowych 66.

Kompletny system i prosta instalacja

Kombinacja rozwiązań

Izolująca trasa kablowa 66 dla niskiego napięcia oraz automatyki o Izolująca drabina kablowa 67 dla napięcia średniego.

Więcej informaji

W celu otrzymania dalszych informacji technicznych, prosimy o kontakt z nami:

polska@unex.net