Go to website

doradztwo.techniczne@unex.net

Izolacyjne trasy kablowe

do prowadzenia instalacji

w elektroenergetyce

Unex oferuje izolacyjny system tras kablowych, który pozwala sprostać

wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa i długotrwałości dla elektroenergetyki

oraz sieci energetycznych w różnorodnych obszarach.

(1) Izolujące trasy kablowe 66 z pokrywą i mocowaniem pokrywy IK10.

Wytwarzanie energii

Tunele techniczne

Rozdzielnie

Stacje transformatorowe

Pomieszczenia tablic licznikowych

Konfigurator i Unexproject

 

Narzędzia online do konfigurowania i wymiarowania.

 

www.unex.net